รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCYA16FW
  • VPCYA15FG
  • VPCYA17GW
  • VPCYA17GH
  • VPCYA17GG
  • VPCYA15FH

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง VAIO Control Center

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 4.3

ขนาดของไฟล์

  • 4.18MB

วันที่ออก

  • 2011-03-16

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ดาวน์โหลด

ให้ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลด

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ดาวน์โหลดไฟล์ .exe ไปยังไดเรกตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเรกตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิง)
2. ไปที่ไดเรกตอรี่ที่ไฟล์ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้
3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง
4. ทำตามคำตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมา และเมื่อการติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น