รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCM125AW
  • VPCM125AG
  • VPCM126AH
  • VPCM126AG
  • VPCM126AA

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง Sony Shared Library

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 5.5.0.10160

ขนาดของไฟล์

  • 1.3982MB

วันที่ออก

  • 2010-08-06

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit

ดาวน์โหลด

ให้ติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ตามคำสั่งดาวน์โหลด

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์.zip ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับการอ้างอิงภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในไฟล์.zip
3. ดับเบิลคลิกที่ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง
4. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น และเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น ถ้าจำเป็น