รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCJ118FW
  • VPCJ118FH
  • VPCJ118FG

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • ทำการติดตั้ง VAIO Power Management

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 5.1.0.13200

ขนาดของไฟล์

  • 7.9824MB

วันที่ออก

  • 2010-07-19

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ดาวน์โหลด

กรุณาทำตามขั้นตอนการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และชุดคำสั่งสำเร็จรูปดังต่อไปนี้

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์.zip ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ให้ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ได้ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้น มาเก็บไว้ และทำการขยายไฟล์ .zip นั้น
3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe นั้นเพื่อทำการเริ่มทำการติดตั้ง
4. ทำตามตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมา และเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น ถ้าจำเป็น