รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCZ115GW
 • VPCZ116GW
 • VPCZ116GH
 • VPCZ115GG
 • VPCZ117GG
 • VPCZ115GA
 • VPCZ116GA
 • VPCZ116GG
 • VPCZ117GW

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง Memory Stick Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 6.13.2.11

ขนาดของไฟล์

 • 0.36380002MB

วันที่ออก

 • 2010-07-06

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ดาวน์โหลด

กรุณาติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลดนี้

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .zip ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และทำการคลายไฟล์ .zip นั้น

3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe นั้น เพื่อเริ่มการติดตั้ง
4. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น เมื่อการติดตั้งสำเร็จลงแล้ว ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น ถ้าจำเป็น