รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCCW26FG
 • VPCCW26FH
 • VPCCW23EN
 • VPCCW25FN
 • VPCCW25FH
 • VPCCW25FW
 • VPCCW2AGG
 • VPCCW26FA
 • VPCCW25FG
 • VPCCW2BGN
 • VPCCW28FW
 • VPCCW28FG
 • VPCCW26FW
 • VPCCW25FA

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง VAIO Gate

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.2.0.09240

ขนาดของไฟล์

 • 17.02MB

วันที่ออก

 • 2010-02-03

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ดาวน์โหลด

ให้ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพริเคชั่นต่อไปนี้ตามลำดับการดาวน์โหลด

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .zip นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ให้ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ได้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ นั้นมาเก็บไว้ และทำการขยายไฟล์ .zip นั้น
3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe นั้นเพื่อทำการเริ่มทำการติดตั้ง
4. ทำตามตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมา และเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น ถ้าจำเป็น