รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-FW15T
 • VGN-SR17SN
 • VGN-SR16TN
 • VGN-SR15SN
 • VGN-SR15T
 • VGN-FW12M
 • VGN-SR13GN
 • VGN-SR13MN
 • VGN-SR16GN
 • VGN-FW12G
 • VGN-FW15S
 • VGN-SR15G
 • VGN-FW17T
 • VGN-SR12G
 • VGN-FW16G
 • VGN-FW15G
 • VGN-FW17GU
 • VGN-FW13GU

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง ATI Graphics Driver 64 บิต

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 8.635.0908270

ขนาดของไฟล์

 • 152.0MB

วันที่ออก

 • 2010-01-29

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit

ดาวน์โหลด

ให้ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลด

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับการอ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นได้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ไฟล์ EP0000206573.EXE
3. ให้ทำตามคำสั่งของตัวช่วยที่ปรากฎขึ้นมา
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น