รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-Z17GN
 • VGN-Z12GN
 • VGN-Z16GN
 • VGN-Z12MN
 • VGN-Z16SN
 • VGN-Z15TN
 • VGN-Z16TN
 • VGN-Z13GN

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง Ethernet Marvell 64 บิต

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 10.66.4.3

ขนาดของไฟล์

 • 3.41MB

วันที่ออก

 • 2010-01-29

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

ดาวน์โหลด

ให้ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพปริเคชั่น ตามลำดับการดาวน์โหลด

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับการอ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นได้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ไฟล์ EP0000206075.EXE
3. ให้ทำตามคำสั่งของตัวช่วยที่ปรากฎขึ้นมา
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น