รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-Z46MD
 • VGN-Z45GD
 • VGN-Z36MD
 • VGN-Z47GD
 • VGN-Z46TD
 • VGN-Z45TD
 • VGN-Z36SD
 • VGN-Z48TD
 • VGN-Z46GD
 • VGN-Z46SD
 • VGN-Z48GD
 • VGN-Z36GD
 • VGN-Z36TD
 • VGN-Z37GD

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการยกเลิกการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของ NVIDIA Graphics ที่อยู่ในระบบ

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:

ตัวยกเลิกการติดตั้ง ไดร์ฟเวอร์สำหรับ NVIDIA Graphics เวอร์ชั่น 1.0.0910150

ชื่อไฟล์ : EP0000600055.exe

ขนาดไฟล์: 370 KB (378,880 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การเรียกใช้งาน ตัวยกเลิกการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ ของ Windows 7 Upgrade สำหรับ NVIDIA Graphics เวอร์ชั่น1.0.0910150

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.0.0910150

ขนาดของไฟล์

 • 2.32 MB

วันที่ออก

 • 2009-10-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ให้เปลี่ยนเปอร์ฟอร์แมนซ์ของกราฟฟิกไปเป็น SPEED Mode.

2. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
3. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600055.EXE
4. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
5. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

 

การตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว

1. ไม่ควรจะมีข้อความต่อไปนี้แล้ว C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys 8.15.11.8684