รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-Z27TN
 • VGN-Z35TN
 • VGN-Z27GN
 • VGN-Z26TN
 • VGN-Z26SN
 • VGN-Z26GN
 • VGN-Z25TN
 • VGN-Z26MN

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการเรียกใช้งานตัวยกเลิกการติดตั้ง NVIDIA Graphics เวอร์ชั่น 1.0.0910150

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
ตัวยกเลิกการติดตั้ง สำหรับ NVIDIA Graphics เวอร์ชั่น 1.0.0910150
ชื่อไฟล์: EP0000600054.exe
ขนาดไฟล์ : 370 KB (378,880 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การเรียกใช้งาน ตัวยกเลิกการติดตั้งของ Windows 7 Upgrade สำหรับ NVIDIA Graphics เวอร์ชั่น 1.0.0910150

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.0.0910150

ขนาดของไฟล์

 • 2.32 MB

วันที่ออก

 • 2009-10-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ให้ทำการเปลี่ยนเปอร์ฟอร์แมนซ์ของกราฟฟิกไปเป็น SPEED Mode.

2. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
3. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600054.EXE
4. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
5. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

 

การตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว

1. ไม่ควรจะมีข้อความต่อไปนี้อยู่ต่อไป C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys 8.15.11.8684 ->