รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCCW26FG
 • VPCCW26FH
 • VPCCW23EN
 • VPCCW25FN
 • VPCCW25FH
 • VPCCW25FW
 • VPCCW2AGG
 • VPCCW26FA
 • VPCCW25FG
 • VPCCW2BGN
 • VPCCW28FW
 • VPCCW28FG
 • VPCCW26FW
 • VPCCW25FA

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้งอัพเดต BIOS เวอร์ชั่น R0170Y7 สำหรับ Windows 7

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • R0170Y7

ขนาดของไฟล์

 • 4.03 MB

วันที่ออก

 • 2011-02-23

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600233.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ได้สำเร็จหรือไม่:
1. เปิดที่ VAIO Control Center -> System Information
2. ตรวจสอบว่า BIOS เป็นเวอร์ชั่น R0170Y7