รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCF116FW
  • VPCF115FW
  • VPCF117HG
  • VPCF116FG
  • VPCF115FG

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่น R0280Y6 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- ปรับปรุงการจัดการความร้อน
- เปลี่ยนขั้นตอนการทำงานของ BIOS password
- แก้ปัญหาระบบปฏิบัติการซึ่งมีจำนวนน้อยมาก ไม่ทำงานตอนบูตเครื่อง

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดตสำหรับ BIOS เวอร์ชั่น R0280Y6
ชื่อไฟล์: EP0000600232.exe
ขนาดไฟล์: 4 MB (4184592 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง อัพเดตสำหรับ BIOS เวอร์ชั่น R0280Y6

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • R0280Y6

ขนาดของไฟล์

  • 4 MB

วันที่ออก

  • 2011-02-23

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600232.exe
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว:
1. เปิดที่ VAIO Control Center -> System Information
2. ตรวจสอบ BIOS Version คือ R0280Y6