เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็น version R1170V8 และจะแก้ไขอาการต่อไปนี้:

- แก้ไขปัญหาการปิดการทำงานที่ไม่คาดคิดได้.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • EP0000601224.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • R1170V8

ขนาดของไฟล์

  • 5.67 MB

วันที่ออก

  • 2016-04-27

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 10
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601224.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิด BIOS Menu
2. ตรวจสอบเวอร์ชัน BIOS คือ R1170V8.