เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็น version R1100DB และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- ปรับการควบคุมการสแกนแป้นพิพม์ให้เหมาะสมที่สุด.

 

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • EP0000601222.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • R1100DB

ขนาดของไฟล์

  • 5.61 MB

วันที่ออก

  • 2016-07-15

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 10
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และ ดับเบิลคลิกที่ EP0000601222.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิดเมนู BIOS
2. ตรวจสอบว่า BIOS คือ Version R1100DB.