เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Care ไปเป็น version 8.4.5.06020 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- แก้ไขการหยุดทำงานของ VAIO Care ที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง.

 

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • EP0000324609.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 8.4.5.06020

ขนาดของไฟล์

  • 115.0MB

วันที่ออก

  • 2016-07-15

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และ ดับเบิลคลิกที่ EP0000324609.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Care\Version.txt
2. Version ควรแสดงเป็น 8.4.5.06020.