รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCYB15AG
 • VPCYB36KA
 • VPCYB4AJG
 • VPCYB4AJA
 • VPCYB4AJF
 • VPCYB16KG
 • VPCYB16KW
 • VPCYB25AG
 • VPCYB35AF
 • VPCYB36KG
 • VPCYB35AG
 • VPCYB35AA
 • VPCYB35AH
 • VPCYB35AN
 • VPCYB15AH
 • VPCYB36KW

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมจะอัพเดต VAIO Care ไปเป็น version 8.4.5.06025 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- แก้ไขในการหยุดทำงานของ VAIO Care ที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง.

 

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • EP0000324607.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 8.4.5.06025

ขนาดของไฟล์

 • 82.4MB

วันที่ออก

 • 2016-07-15

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 10
 • Windows 8 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และ ดับเบิลคลิกที่ EP0000324607.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Care\Version.txt
2. Version ควรแสดงเป็น 8.4.5.06025.