รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SVE14A15FA
 • SVE14A16FG
 • SVE14A15FN
 • SVE14A15FGB
 • SVE14A16FN
 • SVE14A15FH
 • SVE14A15FG
 • SVE14A16FGS
 • SVE14A15FF
 • SVE14A16FA

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็น version R0300V4 สำหรับ Windows 8/8.1 Upgrade และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- แก้ปัญหาการไม่รองรับของแผ่นดิสก์สำหรับซ่อมแซมระบบ Windows.
- อัพเดต BIOS สำหรับแก้ปัญหาช่องโหว่.

 

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • EP0000601219.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • R0300V4

ขนาดของไฟล์

 • 5.77 MB

วันที่ออก

 • 2016-03-22

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601219.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.

ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิดที่ VAIO Control Center -> System Information
2. ตรวจสอบ BIOS Version คือ R0300V4.