เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการติดตั้ง VAIO Care update program for VAIO Care ver.8.4.4.07306 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- เพื่อเป็นการแก้ปัญหา BSOD สำหรับยูสเซอร์ติดตั้ง VAIO Care ver.8.4.4.07306 ไว้แล้ว รวมถึงเวอร์ชั่นล่าสุดของ Intel Metric.

 

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • EP0000601218.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.0.0

ขนาดของไฟล์

  • 2.45 MB

วันที่ออก

  • 2016-03-23

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601218.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.

ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
เพื่อจะดูค่าในรีจิสตรีต่อไปนี้.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\VAIO Care Modification "Semav6Modified"="Installed"