เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Xperia Link ไปเป็น version 1.4.0.15030 และจะแก้ไขอาการต่อไปนี้:

- เนื่องจาก Xperia Link app ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่สามารถจะหาค่า MAC adress ใน Android 6.0 ได้, ดังนั้น Xperia Link app ใน PC จะต้องเพิ่ม WA เข้าไปเพื่อที่จะให้สามารถหาค่า MAC address จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้.
- เพิ่ม PXL-Version: 3.2 เข้าไปให้กับ http header

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Xperia Link Update Program 1.4.0.15030
ชื่อไฟล์: EP0000601216.exe
ขนาดไฟล์: 11.66 MB (12224072 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • EP0000601216.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.4.0.15030

ขนาดของไฟล์

  • 11.66 MB

วันที่ออก

  • 2016-04-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 10
  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601216.exe
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\Xperia Link\Version.txt
2. Version ควรแสดงเป็น 1.4.0.15030.