เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต ME Driver ไปเป็น version 9.5.52.1940 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- เฟิร์มแวร์ ME สำหรับแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยของ PTT 

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • EP0000601213.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 9.5.52.1940

ขนาดของไฟล์

  • 4.31 MB

วันที่ออก

  • 2016-03-22

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 10
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601213.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.

ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
Enter BIOS Setup and confirm ME Version as 9.5.52.1940