เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Control Center ไปเป็น version 6.4.7-6.0.24 - 6.4.7.09140 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- อัพเดต VAIO Control Center สำหรับ Windows 10 Upgrade.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
VAIO Control Center Update 6.4.7-6.0.24 - 6.4.7.09140
ชื่อไฟล์: EP0000601208.exe
ขนาดไฟล์: 16.49 MB (17288544 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • EP0000601208.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.4.7.09140

ขนาดของไฟล์

  • 16.49 MB

วันที่ออก

  • 2015-10-19

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 10

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601208.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น, ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt

Version ควรแสดงรุ่นใดรุ่นหนึ่งต่อไปนี้:
6.4.7.09140
6.3.15.09140
6.2.17.09140
6.1.17.09140
6.0.24.09140