เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดต BIOS ไปเป็น version R0170D7 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- การปรับปรุงช่องโหว่ของระบบ.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
BIOS Update version R0170D7
ชื่อไฟล์: EP0000601207.exe
ขนาดไฟล์: 6.46 MB (6769304 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • BIOS Update version R0170D7

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • R0170D7

ขนาดของไฟล์

  • 6.46 MB

วันที่ออก

  • 2015-09-15

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601207.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.

ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิดที่ VAIO Care -> System Information
2. ตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นของ BIOS คือ R0170D7.