รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SVJ20236SH
 • SVJ20236SG
 • SVJ20236CGWI
 • SVJ20215CV
 • SVJ20236CG
 • SVJ20215CG
 • SVJ20215CVB
 • SVJ20236SA
 • SVJ20215CH
 • SVJ20215CHB
 • SVJ20215CA
 • SVJ20215CAB
 • SVJ20237PG
 • SVJ20215CGB
 • SVJ20235ST
 • SVJ20236SN

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็น version R1060F5 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- การปรับปรุงช่องโหว่ของระบบ.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
BIOS Update version R1060F5
ชื่อไฟล์: EP0000601206.exe
ขนาดไฟล์: 6.38 MB (6686176 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • BIOS Update version R1060F5

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • R1060F5

ขนาดของไฟล์

 • 6.38 MB

วันที่ออก

 • 2015-09-15

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601206.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.

ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิดที่ BIOS Menu
2. ตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นของ BIOS คือ R1060F5.