เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Control Center ไปเป็น version 6.2.18.09160 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- ติดตั้ง Pen driver.
- เปลี่ยนฟีเจอร์ของ Action when Pen Button Pressed ใน VAIO Control Center.

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
VAIO Control Center Update 6.2.18 - 6.2.18.09160
ชื่อไฟล์: EP0000601203.exe
ขนาดไฟล์: 17.01 MB (17831208 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • EP0000601203.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.2.18.09160

ขนาดของไฟล์

  • 17.01 MB

วันที่ออก

  • 2015-11-17

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601203.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt

ควรระบุเวอร์ชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
6.2.18.09160
6.1.18.09160
6.0.25.09160