เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

สิ่งนี้เป็นตัวยกเลิกการติดตั้งของ Intel Smart Connect Technology สำหรับ WIndows 10.
Intel on Windows 10 ไม่มีการรองรับ Intel Smart Connect Technology แต่อย่างใด.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Intel Smart Connect Technology Uninstaller W10 - 1.0.0.1
ชื่อไฟล์: EP0000601202.exe
ขนาดไฟล์: 2.32 MB (2427968 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Intel Smart Connect Technology Uninstaller Windows 10

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.0.0.1

ขนาดของไฟล์

  • 2.32 MB

วันที่ออก

  • 2015-10-15

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 10

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601202.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น, ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.

ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Program Files\Intel\Intel(R) Smart Connect Technology Agent
2. ต้องแสดงออกมาว่า ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวอยู่.