รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SVF14A15SN
 • SVF14A15SG
 • SVF15A15SN
 • SVF15A16CGS
 • SVF15A15CW
 • SVF15A15CG
 • SVF14A15ST
 • SVF14A15SH
 • SVF14A16SH
 • SVF15A16CG
 • SVF14A16SG
 • SVF14A15CW
 • SVF15A13SH
 • SVF15A15ST
 • SVF15A13SN
 • SVF15A13SG
 • SVF15A13SA
 • SVF15A13CW

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Power Management ไปเป็น version 6.1.2.07160 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- VAIO Power Management update สำหรับ Windows 10 Upgrade.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
VAIO Power Management Update 6.1.2 - 6.1.2.07160
ชื่อไฟล์: EP0000601196.exe
ขนาดไฟล์: 2366.6 KB(2423392 byte)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • VAIO Power Management Update 6.1.2 - 6.1.2.07160

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 6.1.2.07160

ขนาดของไฟล์

 • 2.4 MB

วันที่ออก

 • 2015-11-17

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 10

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601196.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:

1. เปิดที่ Registry Editor
2. ไปที่

32bit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\VAIO Power Management\PatchList\EP0000601196
64bit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\VAIO Power Management\PatchList\EP0000601196