รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • SVL24125CG
  • SVL24126CGB
  • SVL24126CG
  • SVL24125CN
  • SVL24125CNB

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Control Center ไปเป็น version 6.2.16/6.1.16/6.0.23 - 6.2.16.07210 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- VAIO Control Center update สำหรับ Windows 10 Upgrade.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
VAIO Control Center Update 6.2.16/6.1.16/6.0.23 - 6.2.16.07210
ชื่อไฟล์: EP0000601195.exe
ขนาดไฟล์: 16.58 MB (17383008 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • EP0000601195.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.2.16.07210

ขนาดของไฟล์

  • 16.58 MB

วันที่ออก

  • 2015-11-17

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 10

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601195.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt

ควรระบุเวอร์ชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
6.0.23.07090
6.1.16.07090
6.2.16.07210