เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Care ไปเป็น version 8.4.3.07160  และจะแก้ไขอาการต่อไปนี้:

- ปรับปรุงความมีเสถียรภาพการทำงานของศูนย์แก้ปัญหา(Solution Center)

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
VAIO Care Update version 8.4.3.07160
ชื่อไฟล์: EP0000323626.exe
ขนาดไฟล์: 107 MB (112,537,088 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • EP0000323626.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 8.4.3.07160

ขนาดของไฟล์

  • 107.0MB

วันที่ออก

  • 2016-01-19

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000323626.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Care\Version.txt
2. Version ควรแสดงเป็น 8.4.3.07160.