เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Entertainment Platform SPF Service Update และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- แก้ไขอาการ การหยุดทำงานของ SPF Service, ที่เป็น 10 อันดับปัญหาแรกที่บริษัทได้รับรายงานในเรื่อง Windows Error.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
VAIO Entertainment Platform SPF Service Update Program 1.0 - 1.0.1.07030
ชื่อไฟล์: EP0000601194.exe
ขนาดไฟล์: 2.97 MB (3113296 byte)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • VAIO Entertainment Platform SPF Service Update Program 1.0 - 1.0.1.07030

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.0 - 1.0.1.07030

ขนาดของไฟล์

  • 2.97 MB

วันที่ออก

  • 2015-08-24

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601194.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\SPF\VersionSPFCore.txt
2. เวอร์ชั่นที่แสดงควรเป็น 3.9.52.03050