เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Wireless LAN Driver (Broadcom) ไปเป็นเวอร์ชั่น 6.30.223.263

- ปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมต่อของการสะท้อนหน้าจอ.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Wireless LAN Driver (Broadcom) Update version 6.30.223.263
ชื่อไฟล์: EP0000601193.exe
ขนาดไฟล์: 13.1 MB (13732080 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Wireless LAN Driver (Broadcom) Update Version 6.30.223.263

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.30.223.263

ขนาดของไฟล์

  • 13.1 MB

วันที่ออก

  • 2015-08-19

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601193.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Windows\System32\Drivers\BCMWL63a.sys
2. เวอร์ชั่นควรแสดงเป็น 6.30.223.263.