รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SVP1322YCG
 • SVP13227PH
 • SVP1122YCW
 • SVP1322FPG
 • SVP1322YCW
 • SVP13229PW
 • SVP11229PW
 • SVP1122YCG
 • SVP13229PG
 • SVP13225SH
 • SVP13223CG
 • SVP13223SG
 • SVP11229PG

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็น version R2092V7 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- แก้ไขปัญหาของระบบที่ไม่สามารถเลือกความละเอียดบางอันในจอมอนิเตอร์ภายนอกได้.
- แก้ไขปัญหาที่ CPU frequency ลดต่ำลงใน Windows 7.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
BIOS Update version R2092V7
ชื่อไฟล์: EP0000601192.exe
ขนาดไฟล์: 6.65 MB (6969296 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • EP0000601192.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • R2092V7

ขนาดของไฟล์

 • 6.65 MB

วันที่ออก

 • 2016-01-19

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601192.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.

ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิดเมนู BIOS
2. ตรวจสอบว่า BIOS Version คือ R2092V7.