เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต ME Driver ไปเป็น version 9.5.20.1742_update2 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- เพิ่มเสถียรภาพการทำงาน.
- รองรับ BRAVIA Screen Mirroring ด้วยอุปกรณ์ต่อพ่วงที่รองรับ HDCP2.2.(*)

(*) หมายเหตุ ต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้ เพื่อที่จะรองรับฟีเจอร์นี้ได้.
- 4th Generation Core-i* CPU และ Intel Wireless LAN
- 4th Generation Core-i* CPU และ Broadcom Wireless LAN

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • EP0000601191.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 9.5.20.1742_update2

ขนาดของไฟล์

  • 4.27 MB

วันที่ออก

  • 2016-09-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601191.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.

ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
เข้าสู่การตั้งค่า BIOS และตรวจสอบว่า ME Version คือ 9.5.20.1742