เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Control Center ไปเป็น version 6.4.6.03190 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ปากกา.
- เปลี่ยนฟีเจอร์ Action when Pen Button Pressed ใน VAIO Control Center.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • EP0000601187.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.4.6.03190

ขนาดของไฟล์

  • 16.42 MB

วันที่ออก

  • 2016-09-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601187.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.

ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt
2. Version ควรระบุอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 6.3.14.03190
หรือ 6.4.6.03190.