รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SVJ20236SH
 • SVJ20236SG
 • SVJ20236CGWI
 • SVJ20215CV
 • SVJ20236CG
 • SVJ20215CG
 • SVJ20215CVB
 • SVJ20236SA
 • SVJ20215CH
 • SVJ20215CHB
 • SVJ20215CA
 • SVJ20215CAB
 • SVJ20237PG
 • SVJ20215CGB
 • SVJ20235ST
 • SVJ20236SN

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Graphics Driver (Intel) ไปเป็นเวอร์ชั่น 10.18.10.3496 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- เพิ่มความมั่นคงในการทำงาน.
- ปรับปรุงความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ซิงค์ของการสะท้อนหน้าจอ.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Graphics Driver (Intel) Update Version 10.18.10.3496

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 10.18.10.3496

ขนาดของไฟล์

 • 100.35 MB

วันที่ออก

 • 2015-06-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601180.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น, ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\\Windows\System32\drivers\igdkmd64.sys and confirm the version is 10.18.10.3496