เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Graphics Driver (Intel) ไปเป็นเวอร์ชั่น 10.18.10.3496 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- เพิ่มความมั่นคงในการทำงาน.
- ปรับปรุงความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ซิงค์ของการสะท้อนหน้าจอ.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Graphics Driver (Intel) Update Version 10.18.10.3496

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 10.18.10.3496

ขนาดของไฟล์

  • 100.35 MB

วันที่ออก

  • 2015-05-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601176.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น, ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.

ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\\Windows\System32\drivers\igdkmd64.sys and confirm the version is 10.18.10.3496
2. ไปที่ C:\\Windows\System32\drivers\IntcDAud.sys and confirm the version is 6.16.0.3135