เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Control Center ไปเป็น version 6.4.5.11140 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- แก้อาการที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ Miracast-dongle ทำการเชื่อมต่อกับ VAIO PC to เข้ากับอุปกรณ์ Miracast, ซึ่ง VAIO Control Center จะรองรับอุปกรณ์ miracast นี้ผิดประเภทไปเป็นการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ HDMI แทน.
- เพิ่มฟีเจอร์ที่ VAIO Control Center จะทำการบันทึกจำนวนของอุปกรณ์ miracast ที่เชื่อมต่อและชื่อของผู้ผลิตอุปกรณ์ miracast สำหรับ Philatelist.


ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
VAIO Control Center Update version 6.4.5.11140
ชื่อไฟล์: EP0000601169.exe
ขนาดไฟล์: 16.93 MB (17747104 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • VAIO Control Center Update version 6.4.5.11140

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.4.5.11140

ขนาดของไฟล์

  • 16.93 MB

วันที่ออก

  • 2016-09-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601169.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.

ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt
2. Version ควรแสดงเป็น 6.1.15.11140 หรือ 6.2.15.11140 หรือ 6.3.13.11140 หรือ 6.4.5.11140.