เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต ME Driver (Intel) ไปเป็น version 9.5.24.1790 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- เพิ่มเสถียรภาพในการทำงาน.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • EP0000601168.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 9.5.24.1790

ขนาดของไฟล์

  • 56.17 MB

วันที่ออก

  • 2016-01-07

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601168.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.

ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
ไปที่ C:\Windows\System32\Drivers\IntelMEFWVer.dll and confirm the version is 9.5.24.1790