เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Ethernet Driver (Realtek) ไปเป็นเวอร์ชัน 8.34.617.2014 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- แก้ไขอาการของรุ่นที่ไม่รู้จักหลังจากอัพเกรดระบบปฏิบัติการ.


ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Ethernet Driver (Realtek) Update version 8.34.617.2014
ชื่อไฟล์: EP0000601167.exe
ขนาดไฟล์: 5.74 MB (6009664 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Ethernet Driver (Realtek) Update version 8.34.617.2014

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 8.34.617.2014

ขนาดของไฟล์

  • 5.74 MB

วันที่ออก

  • 2015-03-11

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601167.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Windows\System32\drivers\Rt630x64.sys
2. เวอร์ชันควรแสดงเป็น 8.34.617.2014.