รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SVF11N16CG
 • SVF11N13CG
 • SVF11N18CG
 • SVF11N13CA
 • SVF11N12CG
 • SVF11N18CW
 • SVF11N17CN
 • SVF11N12CA
 • SVF11N16CA
 • SVF11N15CA
 • SVF11N16CT
 • SVF11N16CH

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต SSD Firmware ไปเป็นเวอร์ชั่น EXT26S0Q และจะมีการปรับปรุงในรายการต่อไปนี้:

- แก้ไขอาการไม่พบระบบปฏิบัติการ.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
SSD Firmware Update version EXT26S0Q
ชื่อไฟล์: EP0000601164.exe
ขนาดไฟล์: 3.53 MB (3699672 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • SSD Firmware Update version EXT26S0Q

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • EXT26S0Q

ขนาดของไฟล์

 • 3.53 MB

วันที่ออก

 • 2015-04-08

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601164.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น, ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.