เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Hardware Diagnostics ไปเป็น version 4.4.1.03160 และจะแก้ไขอาการต่อไปนี้:

- แก้ไขข้อผิดพลาดที่ได้รับหมายเลขเครื่องไม่ถูกต้อง

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • EP0000600420.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 4.4.1.03160

ขนาดของไฟล์

  • 32.58 MB

วันที่ออก

  • 2016-04-27

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600420.exe
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles(x86)\Sony\VAIO Recovery\plugins\version.txt
2. Version ควรแสดงเป็น 4.4.1.0316000.