เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Remote Play with PlayStation 3 ไปเป็น version 1.1.3.06230 และจะแก้ไขอาการต่อไปนี้:

- รองรับภาษา PT_BR 
- แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถใช้ PSN sign-in ID เกิน 33 ตัวอักษรได้.
- แก้ไขปัญหาที่แอพพลิเคชั่นไม่สามารถเริ่มทำงานได้.

 

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • EP0000600291.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.1.0.15071

ขนาดของไฟล์

  • 34.88 MB

วันที่ออก

  • 2016-01-21

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600291.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\Remote Play with PlayStation 3\
2. Version ควรแสดงเป็น 1.1.0.15071.