เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดท SATA Driver (Intel) ไปเป็นเวอร์ชัน 12.8.0.1016 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- ปัญหาความผิดพลาดของ Bluescreen of Death (BSOD).

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
SATA Driver (Intel) Update version 12.8.0.1016
ชื่อไฟล์: EP0000601153.exe
ขนาดไฟล์: 18.42 MB (19308648 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • SATA Driver (Intel) Update version 12.8.0.1016

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 12.8.0.1016

ขนาดของไฟล์

  • 18.42 MB

วันที่ออก

  • 2014-06-23

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601153.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStorA.sys
2. เวอร์ชันควรแสดงเป็น 12.8.0.1016.