รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SVF11N16CG
 • SVF11N13CG
 • SVF11N18CG
 • SVF11N13CA
 • SVF11N12CG
 • SVF11N18CW
 • SVF11N17CN
 • SVF11N12CA
 • SVF11N16CA
 • SVF11N15CA
 • SVF11N16CT
 • SVF11N16CH

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดท Small Patch ไปเป็นเวอร์ชัน 1.1.0.06050 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- เพิ่มการแจ้งเตือนในการระงับการใช้งาน Fit 11.
- ลดความถี่การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์.

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Small Patch Update version 1.1.0.06050
ชื่อไฟล์: EP0000322106.exe
ขนาดไฟล์: 6.16 MB (6,463,488 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Small Patch Update version 1.1.0.06050

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.1.0.06050

ขนาดของไฟล์

 • 6.16MB

วันที่ออก

 • 2014-06-11

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

VU Release only.