เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดท Bluetooth Driver (Atheros) ไปเป็นเวอร์ชัน 8.0.1.312 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- การผิดพลาดของระบบจากการรายงานของไมโครซอฟท์.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Bluetooth Driver (Atheros) Update version 8.0.1.312
ชื่อไฟล์: EP0000601116.exe
ขนาดไฟล์: 192.67 MB (202027016 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Bluetooth Driver (Atheros) Update version 8.0.1.312

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 8.0.1.312

ขนาดของไฟล์

  • 192.67 MB

วันที่ออก

  • 2014-06-10

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601116.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles(X86)\Bluetooth Suite\BtTray.exe
2. เวอร์ชันควรแสดงเป็น 8.0.1.312.