รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SVD13217PG
 • SVD13211CGB
 • SVD13211CG
 • SVD13217PT
 • SVD13216PW
 • SVD13212SH
 • SVD13218PG
 • SVD13215CG
 • SVD13211SA
 • SVD13211CGW
 • SVD13213SG
 • SVD13211CW
 • SVD13211SF
 • SVD13211SN
 • SVD13218PGB
 • SVD13211SG
 • SVD13213ST
 • SVD13217PA

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดท BIOS ไปเป็นเวอร์ชัน R1082S7 และจะแก้อาการต่อไปนี้;

- ปัญหาของการชาร์จแบตเตอรี่.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
BIOS Update version R1082S7
ชื่อไฟล์: EP0000601152.exe
ขนาดไฟล์: 5.54 MB (5806848 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • BIOS Update version R1082S7

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • R1082S7

ขนาดของไฟล์

 • 5.54 MB

วันที่ออก

 • 2014-05-20

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601152.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิด BIOS Menu
2. ตรวจสอบเวอร์ชัน BIOS คือ R1082S7.