เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดท Graphics Driver (Intel)  ไปเป็นเวอร์ชัน 9.17.10.3372 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- แก้ไขปัญหาการล้มเหลว WHCK Crash.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Graphics Driver (Intel) Update version 9.17.10.3372
ชื่อไฟล์: EP0000601144.exe

ขนาดไฟล์: 109.32 MB (114626000 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Graphics Driver (Intel) Update version 9.17.10.3372

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 9.17.10.3372

ขนาดของไฟล์

  • 109.32 MB

วันที่ออก

  • 2014-05-13

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601144.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys
2. เวอร์ชันควรแสดงเป็น 9.17.10.3372.