เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดท Intel Smart Connect Technology ไปเป็นเวอร์ชัน 4.2.41.2633 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- แก้ไขปัญหาการติดตั้ง iSCT ล้มเหลว.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Intel Smart Connect Technology Update version 4.2.41.2633
ชื่อไฟล์: EP0000601141.exe
ขนาดไฟล์: 23.37 MB (24497464 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Intel Smart Connect Technology Update version 4.2.41.2633

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 4.2.41.2633

ขนาดของไฟล์

  • 23.37 MB

วันที่ออก

  • 2014-05-08

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601141.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Program Files\Intel\Intel(R) Smart Connect Technology Agent\iSCTAgent.exe
2. เวอร์ชันควรแสดงเป็น 4.2.41.2633.