เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดท VAIO Control Center ไปเป็นเวอร์ชัน 6.0/6.1/6.2/6.3 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- ปัญหาการไม่แสดงออกมา เมื่อเลือกปุ่ม "NOT Agree" สำหรับการพิสูจน์ตัวตนของการอนุญาต ในระหว่างการอัพเดทจาก Win8 ไปเป็น Win8.1

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
VAIO Control Center Update version 6.0/6.1/6.2/6.3
ชื่อไฟล์: EP0000601082.exe
ขนาดไฟล์: 18.85 MB (19761352 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • VAIO Control Center Update version 6.0/6.1/6.2/6.3

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.0/6.1/6.2/6.3

ขนาดของไฟล์

  • 18.85 MB

วันที่ออก

  • 2014-05-29

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601082.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.


ตรวจสอบ
C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt

ตรวจสอบเวอร์ชันหลังจากการติดตั้ง
6.0.22.01270
6.1.14.01270
6.2.13.01270
6.3.10.01270