เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดท VAIO Control Center ไปเป็นเวอร์ชัน 6.3.12/6.4.4 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- เมื่อทำการสลับระหว่างโหมดรับชม (view), ค่าความละเอียดจะไม่กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นให้.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
VAIO Control Center Update version 6.3.12/6.4.4
ชื่อไฟล์: EP0000601124.exe
ขนาดไฟล์: 16.07 MB (16842840 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • VAIO Control Center Update version 6.3.12/6.4.4

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.3.12/6.4.4

ขนาดของไฟล์

  • 16.07 MB

วันที่ออก

  • 2014-05-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601124.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt
2. เวอร์ชันควรแสดงเป็น 6.3.12.02140 หรือ 6.4.4.02140.