เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดท Audio Driver (Realtek) ไปเป็นเวอร์ชัน 6.0.1.7177 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- นำแทป "Enhancement" ออก ใน "Speaker/HP Properties"

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Audio Driver (Realtek) Update version 6.0.1.7177
ชื่อไฟล์: EP0000601130.exe
ขนาดไฟล์: 167.5 MB (175629008 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Audio Driver (Realtek) Update version 6.0.1.7177

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.0.1.7177

ขนาดของไฟล์

  • 167.5 MB

วันที่ออก

  • 2014-04-17

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601130.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys
2. เวอร์ชันควรแสดงเป็น 6.0.1.7177.