เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดท VAIO Care Recovery ไปเป็นเวอร์ชัน 1.1.3.13230 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- อัพเดทไฟล์ความช่วยเหลือสำหรับการรองรับ USB3.0

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
VAIO Care Recovery Update version 1.1.3.13230
ชื่อไฟล์: EP0000321148.msi
ขนาดไฟล์: 42.2 MB (44,343,296 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • VAIO Care Recovery Update version 1.1.3.13230

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.1.3.13230

ขนาดของไฟล์

  • 42.2MB

วันที่ออก

  • 2014-05-14

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000321148.msi.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Care Recovery\Version.txt
2. เวอร์ชันควรแสดงเป็น 1.1.3.13230.